De cursussen

Wij richten ons tijdens de cursus geneeskunde vooral op het cognitieve gedeelte. De cursisten krijgen uitleg over de leerstof en leren hoe ze om kunnen gaan met een wetenschappelijk artikel. Aansluitend gaan we aan de slag met een aantal oefenvragen om te testen of de informatie inderdaad duidelijk is. Deze oefenvragen zullen gelijkwaardig zijn aan de vragen die de cursisten kunnen krijgen op de decentrale selectie. Daarnaast is er natuurlijk de mogelijkheid om vragen te stellen. Ook zullen we ons bezighouden met het non-cognitieve deel, door middel van zowel theorie als praktijkvoorbeelden.

Vaak krijgen wij de vraag of wij ook een samenvatting leveren van de leerstof. Dat doen wij niet. Wie de stof goed wil begrijpen kan het beste zelf een samenvatting maken; daarin zit het grootste leerrendement.

Het volgen van de cursus heeft als insteek dat het vooral verduidelijkend moet zijn. Het is geen vervanging van je eigen leerwerk. Het is daarom van belang dat je voor de cursusdagen aan de slag gaat met de studiestof.

Onze docenten

Wij werken samen met studenten geneeskunde en medisch specialisten. De studenten staan dichtbij de stof en weten uit eigen ervaring hoe de stof terugkomt tijdens de decentrale selectie. Daarom werken we bij voorkeur met studenten.

Artsen en medisch specialisten nodigen wij uit indien het onderwerp zich daarvoor leent. Zij kunnen vanuit hun eigen ervaring vertellen welke gevolgen een bepaalde ziekte heeft voor de patiënten en daardoor de studiestof in een bredere context plaatsen.

Het programma

Het programma kent een afwisselend karakter, waarbij de cognitieve en de non-cognitieve onderdelen aan bod komen. De nadruk zal liggen op het cognitieve aspect. Het programma kent een verscheidenheid aan onderdelen die afgewisseld worden door verschillende pauzes om scherp te blijven. Onbeperkt koffie of thee en een lunch zijn bij de cursus inbegrepen.

De locatie is goed bereikbaar met het openbaar vervoer en heeft een ruim aantal parkeerplaatsen.

Hieronder volgt het programma van cursusjaar 2018-2019 en dient ter informatie. Het komende cursusjaar zal van eenzelfde soort opbouw gebruik maken maar toegespitst op de stof van de decentrale selectie 2019-2020:

  • DAG 1

Toelichting planning dag 1

We beginnen met artikel 1 over Islet Cell Transplantation gecombineerd met de vraag ‘hoe lees ik een wetenschappelijk artikel’. We hebben dit artikel gekozen omdat dit artikel zich goed leent om kennis te maken met het doorgronden van een wetenschappelijk artikel. Daarna zullen de basisprincipes en mechanismen van Diabetes worden behandeld met de eerste 2 delen van Kumar and Clark. Vervolgens zal ‘Waarom Groningen’ worden behandeld om een beter beeld te schetsen hoe de studie is opgebouwd en wat de verschillende learning communities in detail inhouden. Dit zijn essentiële onderdelen van de stof waar je de rest van je voorbereidingstijd enorm veel voordeel van hebt. Ook wordt er ingegaan op non-cognitieve toets 2 waar aan de hand van 2 ervaringsdeskundigen verteld wordt wat er van je verwacht wordt en hoe je dit het beste kan voorbereiden.

Tijd Onderwerp
10:00-11:15 Introductie
Artikel 1: Islet transplantation for Type 1 diabetes: where are we now?
Hoe lees ik een wetenschappelijk artikel?
11:15-11:30 Pauze
11:30-13:00 Eerste deel hoofdstuk Kumar and Clark
13:00-13:45 Lunch
13:45-14:30 Tweede deel hoofdstuk Kumar and Clark
14:30-14:45 Pauze
14:45-15:45 Waarom Groningen?
15:45-16:00 Pauze
16:00-16:45

Non-cognitieve toets 2: 2 huiswerkopdrachten

a.     Interviews afnemen

b.     Website bekijken (samenvatting maken, gebruiken en inleveren)

16:45-17:15 Uitloop + algemene vragen
  • DAG 2

Toelichting planning dag 2

Dag 2 is voornamelijk opgebouwd uit onderdelen die als verdieping gelden van de leerstof; de artikelen die op dag 1 nog niet besproken zijn, zullen hier worden besproken. Ook wordt er aandacht geschonken aan het CV en de professionele casussen die getoetst worden op de decentrale selectie. Er is in de middag nog tijd om vragen te stellen over de onderdelen van dag 1 en 2.  

Tijd Onderwerp
10:00-11:30 Derde deel hoofdstuk Kumar and Clark
11:30-11:45 Pauze
11:45-12:30 Artikel 2 Diabetes in the elderly
12:30-13:15 Lunch
13:15-14:00

Curriculum Vitae:

–       Wat is een goed CV?

–       Hoe bouw ik een CV?

–       Wat zoeken ze nou?

14:00-14:15 Pauze
14:15-15:00 Artikel 3 ‘Global aetiology and epidemiology of type 2 diabetes mellitus and
its complications’
15:00-15:15 Pauze
15:15-16:45 Professionele casussen
16:45-17:15 Uitloop + algemene vragen

Luzac College Groningen
Pelsterstraat 2/1
9711KL Groningen